Motyle I Ćmy (оригинал Sarsa)

Бабочки и мотыльки (перевод Кирилл Оратовский)
A nikt nie wie, gdzie idę,
И никто не знает, куда я иду,
Przecież mogło być inaczej niż jest -
Ведь могло бы быть иначе, чем есть -
Życie układa się
Жизнь устроена
Dziwnie tak.
Странно так.
I to nic,
И это ничего,
Bo wszystko, jak zawsze, wiem:
Потому что всё, как всегда, я знаю:
Przejdzie mi,
Я переживу.
Chciałabym móc już nie starać się
Хотела бы я смочь уже не стараться
Mieć wszystko
Иметь всё
I być tam, gdzie ty.
И быть там, где ты.
A chcesz, cofnę w czasie nas?
А хочешь, перенесу нас назад во времени?
Chcesz, przypomnę lato, park?
Хочешь, напомню лето, парк?
Ty, ja, sam na sam...
Ты, я, один на один...
Dokładnie było tak.
Это было именно так.
Nie licz dni do końca -
Не считай дни до конца -
Tak mówiłeś.
Ты так сказал.
Deszcz ze słońcem mieszał się co chwile,
Дождь каждую минуту смешивался с солнцем,
A pod sercem zostaw mi po sobie motyle, ćmy.
А под сердцем оставь мне после себя бабочек и мотыльков.
I nigdy
И никогда
Już nie licz dni do końca...
Не считай уже дни до конца...
Zabawne,
Смешно,
Bo wtedy wszystko było takie łatwe,
Потому что тогда все было так просто,
A pod sercem zostaw mi po sobie motyle, ćmy.
Оставь мне бабочек и мотыльков под сердцем.
Nocą,
Ночью,
Kiedy resztki światła migoczą, cichną miasta,
Когда мерцают остатки света, город затихает,
Szukaj mnie.
Ищи меня.
A to nic,
А это ничего,
Bo wszystko, jak zawsze, wiem:
Потому что всё, как всегда, я знаю:
Przejdzie mi.
Я переживу.
Kiedy cię miałam, przestałam chcieć,
Когда ты был у меня, я перестала хотеть,
Od słońca znów wraca mi chęć.
От солнца снова желание возвращается ко мне.
To chcesz, przypomnę lato, park?
Итак, хочешь, напомню тебе лето, парк?
Chcesz, cofnę w czasie nas?
Хочешь, перенесу нас назад во времени?
Ty, ja, sam na sam...
Ты, я, один на один...
Dokładnie było tak.
Это было именно так.
Nie licz dni do końca -
Не считай дни до конца -
Tak mówiłeś.
Ты так сказал.
Deszcz ze słońcem mieszał się co chwile,
Дождь каждую минуту смешивался с солнцем,
A pod sercem zostaw mi po sobie motyle, ćmy.
А под сердцем оставь мне после себя бабочек и мотыльков.
I nigdy
И никогда
Już nie licz dni do końca...
Не считай уже дни до конца...
Zabawne,
Смешно,
Bo wtedy wszystko było takie łatwe,
Потому что тогда все было так просто,
A pod sercem zostaw mi po sobie motyle, ćmy.
А под сердцем оставь мне после себя бабочек и мотыльков.
A pod sercem zostaw mi po sobie motyle, ćmy.
А под сердцем оставь мне после себя бабочек и мотыльков.
Nie licz dni do końca -
Не считай дни до конца -
Tak mówiłeś.
Ты так сказал.
Deszcz ze słońcem mieszał się co chwile,
Дождь каждую минуту смешивался с солнцем,
A pod sercem zostaw mi po sobie motyle, ćmy.
А под сердцем оставь мне после себя бабочек и мотыльков.

Поделиться переводом песни

Другие песни Sarsa