Текст и перевод песни Pieśń O Szczęściu (оригинал Czesław Śpiewa)

Песнь о счастье
Dziś rano cały świat kupiłem:
Сегодня утром целый мир купил:
Gwiazdy i słońce, morze, las,
Звезды и солнце, море, лес,
I serca, lądy i rzek żyły,
И сердца, и земли, и рек вены,
Ciebie i siebie, przestrzeń, czas.
Тебя и себя, пространство и время.
Dziś rano cały świat kupiłeś,
Сегодня утром целый мир ты купил,
Za jedno serce, cały świat.
За одно сердце - целый мир.
Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś,
За звезды от счастья улетел ты,
Nad czas i morskie głębie lat...
За время и морскую глубину лет.
Gorące morza sercem płyną -
Горячие моря через сердце плывут -
Pozłocie nieprzebytych sław,
Позолоту недостижимой славы,
Gdzieś rzeki nocy mnie wyminą
Куда-то реки ночи пройдут мимо меня
W głębokich morzach złotych traw.
В глубоких морях золотых трав.
Chcę czerwień zerwać z kwiatów polnych,
Хочу красноту сорвать с полевых цветов,
Czerwienią nocy spalić krew,
Краснотой ночи сжечь кровь,
Jak piersi nieba chcę być wolny,
Как груди неба, хочу быть свободным,
W chmury się wbić w koronach drzew. [x2]
На облака забраться по кронам деревьев. [x2]

Поделиться переводом песни

Czesław Śpiewa

Другие песни Czesław Śpiewa